Del siden

Foreningen Knipling i Danmark www.knipling-i-danmark.dk

Kniplemessen i Haslev www.kniplemessen.dk

Hedens Hørgarn www.hedenshørgarn.dk

Smykke sten og knipleboden www.kniplinger.dk

Kniplestedet https://kniplestedet.dk/


Ring Spitzen https://garn-onlineshop.com

har Barconie 50/2

Stof til montering:

Kniplemønstre, tråd og tilbehør:

Stof 2000 www.stof2000.dk